OnderhoudNL

Fred Geerling is lid van OnderHoudNLOnderhoudNL is een merknaam van FOSAG, de ondernemersorganisatie van schilders- en onderhoudsbedrijven, industriële onderhoudsbedrijven en glaszetbedrijven. Met ruim 2600 aangesloten bedrijven in 5 sectoren is OnderhoudNL de grootste vereniging in het (totaal-) gebouwonderhoud.

OnderhoudNL is een professionele, krachtige organisatie die zich inzet voor een betere positie van de branche en een maatschappelijke erkenning. Haar kerntaken zijn collectieve belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenadvies aan aangesloten bedrijven.

De vereniging is lid van de werkgeverskoepels MKB-Nederland en VNO-NCW en zit daar in het hoofdbestuur. Daardoor is de organisatie in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving. Met werknemersorganisaties worden bovendien algemeen bindende afspraken gemaakt, de cao, de inrichting van het onderwijs en instroom van nieuwe vakkrachten bepaald.

Beoordelingen Fred Geerling via OnderhoudNL

Banner